Bài tập trắc nghiệm anh văn lớp 2 Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Bài kiểm tra trắc nghiệm anh văn chuẩn quốc tế miễn phí

Tổng hợp các bài test trắc nhiệm iq miễn phí, bài test hình ảnh chuẩn quốc tế. kiểm tra iq của bạn 1 cách nhanh nhất

Cấu trúc bài IQ Test

  • Số câu hỏi: 15 câu
  • Thời gian làm bài: Không giới hạn thời gian
  • Phân bổ: Từ dễ đến khó
  • Hình thức: Trắc nghiệm
  • Tổng điểm cao nhất sẽ là 15 điểm, nếu nhỏ hơn 10 thì bạn nên bổ sung lại kiến thức

Lưu ý: Không tải lại trang hay bấm F5 trong quá trình làm bài nếu không sẽ mất dữ liệu bài làm!


BÀI TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 2 FREE ONLINE!

1. What is your name? My n_me is Susan.
2. Who is this? This is _y mother.
3. This is my fath_r.
4. What is this? This is my p_n.
5. My _unt : Cô của em
6. How many units are there in Tiếng Anh 2 – Explore Our World?
7. How many lessons are there in a unit?
8. What are the purposes of using real-world photos in Tiếng Anh 2 – Explore Our World?
9. How many skills are introduced and practiced in Tiếng Anh 2 – Explore Our World?
10. Which skill(s) is/are prioritized in Grade 2?
11. What does teaching phonics in Grade 2 mean?
12. How many steps are in a lesson plan of Tiếng Anh 2 – Explore Our World?
13. What do the super PowerPoint slides provide teachers with?
14. What are provided in Tiếng Anh 2 – Explore Our World Workbook?
15. Where in the Student Book can you find stickers?